O nas

Stosujemy zasady:

  • uczciwość
  • obiektywizm
  • zawodowe kompetencje i należyta staranność
  • zachowanie tajemnicy informacji
  • profesjonalne postępowanie

 

"Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" jest nie tylko zestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowości i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego, do których z całą pewnością powinny należeć profesje księgowego i finansisty oraz pokrewne.

 

Zasady i wytyczne zgromadzone i zdefiniowane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości" są równocześnie wyrazem troski środowiska zawodowego o zapewnienie i utrzymanie właściwego, godnego wizerunku naszej profesji zarówno w kraju, jak i na świecie. Wiadomo bowiem, że każdy zawód związany z finansami powinien kojarzyć się z najwyższymi kompetencjami i być gwarantem odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych a także urzeczywistniać ideę uczciwej, rzetelnej i profesjonalnej działalności.

 

Dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu są dla nas w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia i pozycji rachunkowości w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, aby można było sprostać wymaganiom stawianym przez tak wymagający i konkurencyjny rynek bez rzetelnego i precyzyjnego uregulowania wszystkich aspektów związanych z działalnością zawodową środowiska księgowych i finansistów.

 

Obsługa finansowo - księgowa to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na właściwe konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze przedsiębiorstwa, pracownik naszego biura musi podjąć szereg, często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te są podejmowane kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego.

 

W naszym biurze prowadzimy wszystkie niezbędne ewidencje takie jak:

 

  • rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT
  • ewidencję i wykaz środków trwałych
  • ewidencję niskocennych składników majątku
  • obsługę kadrowo-płacową
  • i wszystkie inne czynności dla potrzeb naszego klienta

 

Zapewniamy pełną obługę kadrowo - płacową. Sporządzamy plan kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas są dostarczane do odpowiednich urzędów.

Przygotowujemy dla klientów różnorodne - w zależności od potrzeb - sprawozdania finansowe. W pełni obsługujemy wszelkie kontorole urzędowe w Państwa firmie a w razie potrzeby reprezentujemy Państwa w postępowaniach podatkowych.

Zapewniamy badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczymy.

Udzielamy wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.