Gwarancja

Nasze usługi świadczymy wyłącznie przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Nadzór nad ich pracą sprawują doradcy podatkowi.

 

Pracę osoby zajmującej się rachunkowością można uznać za zgodną z zasadami etyki, wzbudzającą zaufanie publiczne, gdy spełnia ona zasady:

 

  1. kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy
  2. niezależności zawodowej
  3. odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości
  4. właściwego postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w relacjach z osobami i instytucjami związanymi z nią zawodowo
  5. właściwego postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w przypadku sporu i sprzeczności interesów
  6. właściwego postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość
  7. tajemnicy zawodowej
  8. oferowania usług z dziedziny rachunkowości

 

W kontekście odpowiedzialności, szczególną uwagę należy zwrócić na zasadę niezależności wiążącą się z:

 

  • niezależnością profesjonalnego osądu, która oznacza stan umysłu pozwalający osobie zajmującej się rachunkowością na rzetelne, obiektywne i wiarygodne przedstawienie jej zadania, bez ulegania wpływom zniekształcającym profesjonalny osąd, oraz
  • dbałością o wizerunek zawodu w dziedzinie rachunkowości, co oznacza unikanie przez osobę zajmującą się rachunkowością takich sytuacji i działań, które mogłyby doprowadzić do tego, że inne kompetentne osoby mogłyby wyciągnąć wniosek, że zasada niezależności nie została przez nią zachowana

 

Staramy się tak kształtować nasze stosunki z Klientem, aby płacił on za wiedzę, a nie za czas pracy. Uzyskujemy to dzięki umiejętnemu połączeniu technologi informatycznej z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów.

 

Zapewniamy bezpieczeństwo naszych usług. Cała nasza działalność, w tym także usługi biura rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC.

 

Prowadzone przez naszą firmę biuro rachunkowe zapewnia pełną obsługę finansowo - księgową.