Księgi przychodów i rozchodów

Oszczędnie, wygodnie, bezpiecznie prowadzi się KPiR w Informat – biuro rachunkowe


Proces rozliczeń odbywa się automatycznie, nie trzeba nawet znać się na księgowości. W razie potrzeby można za darmo skorzystać z pomocy naszych ekspertów, bez limitów i ograniczeń.

PrevNext

Koniec z wizytami w urzędach, dzięki funkcji eDeklaracje wszystkie dokumenty dotrą do Urzędu Skarbowego przez internet.
Dodatkowo otrzymasz zestaw niezbędnych w pracy każdego przedsiębiorcy narzędzi: CRM, program do faktur, analizy finansowe, baza towarów i usług.
Faktury wysyłaj e-mailem lub pocztą wprost z aplikacji - wydrukujemy i nadamy je za Ciebie.

Ewidencja przebiegu pojazdu wylicza sumę wydatków i łączny limit wynikający z liczby przejechanych kilometrów, maksymalnie ułatwiając rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów.

Szyfrowanie danych SSH oraz kopie danych wykonywane w trybie ciągłym, gwarantują pełne bezpieczeństwo. Jakość merytoryczną potwierdza nasza licencja uprawniająca do prowadzenia ksiąg podatkowych.

Posiadamy licencję na prowadzenie działalności księgowej oraz stosowne ubezpieczenie OC biura rachunkowego. 10 lat doświadczenia!

Serwis Informat to pełna gwarancja poprawności i jakości prowadzonego KPiR. Od 10 lat jest liderem polskiej e-księgowości. Zakładając u nas konto, zyskujesz przewagę, przenosisz swoją firmę na nowy, wyższy poziom działania.

Pomagamy za darmo przenieść dokumenty z obecnego biura rachunkowego.

 

Kasa fiskalna – limit 2013 rok – 20 tys. dla wszystkich podatników

Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych są zobowiązane, po przekroczeniu określonego obrotu, do założenia kasy rejestrującej (fiskalnej). Obrót jest liczony jedynie dla sprzedaży dla ww. podmiotów i nie sumuje się z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych.

Limity

 1. dla firm, które rozpoczęły sprzedaż przed 2010 rokiem i do tej pory nie podlegały obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych, limit zostaje przekroczony przy obrocie 40 000 zł w trakcie roku podatkowego

 2. dla firm które rozpoczną sprzedaż w pierwszej połowie 2011 limit wynosi 20 000 zł w trakcie roku podatkowego.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność przed 2010 rokiem, po przekroczeniu limitu mają dwa miesiące na założenie kasy fiskalnej. Dokładnie, na przykładzie, wygląda to tak:

 •  limit został przekroczony w czerwcu

 • termin rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej przypada na 1 września.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2011 roku, muszą zacząć korzystać z kasy w dniu przekroczenia limitu. Rozporządzenie o kasach będzie obowiązywać przez rok.

Zliczanie limitu przez serwis WWW. Informat.waw.pl

Serwis sumuje sprzedaż wchodzącą do limitu i informuje, o zbliżaniu się do wyczerpania limitu i o jego przekroczeniu. Sumowana jest sprzedaż zaksięgowana jako:

 • utarg miesięczny;

 • przychód uniwersalny oznaczony jako wchodzący do limitu. Lub, jeżeli pole nie jest zaznaczone, wystawiony na kontrahenta oznaczonego jako "osoba fizyczna";

 • faktura wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako "osoba fizyczna";

 • sprzedaż wysyłkowa nieudokumentowana i anulowanie sprzedaży wysyłkowej.

Wyżej wymienione limity nie obowiązują, gdy podatnik będzie prowadził sprzedaż:

 1. w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

 5. przy dostawie:

 6. a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
 7. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

 8. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

 9. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

 10. przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

W powyższych przypadkach kasa musi być założona przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

Przewidziano dodatkową możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania, bez określania ich rodzaju. Dotyczy to zwolnień, z których mogą skorzystać podatnicy korzystający z określonej formy płatności za te usługi. Ze zwolnienia korzysta świadczenie usług, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Warunkiem jest to, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jest to o tyle ważne, że, gdy kasa zostanie założona po tym terminie, traci się prawo do ulgi w podatku VAT.

Ulga w podatku VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących

Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego wynosi 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Obliczenie i zastosowanie ulgi opisano poniżej.

Warunki skorzystania z ulgi:

§ rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,

§ zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,

§ zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

O instalacji kasy zarówno serwisant kasy jak i podatnik mają obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od daty instalacji. Po otrzymaniu zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały nanieść na kasę.

Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup "pierwszych" kas. Tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku. Ale w pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować kas dla wszystkich, zgłoszonych do US stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

 

Obliczenie ulgi

Od 1 grudnia 2008 zwrot w postaci odliczenia VAT wynosi 90% kosztów zakupu (bez podatku) zamiast dotychczasowych 50%. Zmianie uległa maksymalna kwota odliczenia, dotychczas wynosząca 2500zł. Od 1 grudnia 2008 kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 700 zł i rozliczana jest w deklaracji VAT-7.

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy ją "Edytować". Kwotę odliczaną w danej deklaracji należy podać w polu 56 pamiętając, że nie może być ona wyższa od wartości pola 58. Jeżeli w ten sposób nie odliczyliśmy całej przysługującej nam ulgi to identycznie odliczamy ją w kolejnych miesiącach.

Gdy wartość pola 58 wynosi 0 to możemy ubiegać się o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

Wówczas na 4 kolejnych deklaracjach miesięcznych (lub 2 kwartalnych) wykazuje się 1/4 kwoty (lub 1/2 w deklaracji kwartalnej) ulgi w polu 59. Szczegółowo, w serwisie, wyglądało to następująco:

§ generujemy deklarację VAT-7 za miesiąc (kwartał), w którym przysługuje nam prawo do wykorzystania ulg;

§ klikamy na deklaracji;

§ następnie klikamy "Edytuj;

§ w polu 59 deklaracji wpisujemy kwotę odliczenia równą 1/4 ulgi, gdy jest to deklaracja miesięczna lub 1/2 dla deklaracji kwartalnej;

§ kwotę z pola 59 wpisujemy również w polu 61 i 63;

§ klikamy "Zatwierdź".

 

Pamiętaj:

Względem US oraz ZUS odpowiedzialność zawsze ponosi płatnik składek, czyli przedsiębiorca, a nie biuro rachunkowe! Dowiedz się więcej o odpowiedzialności względem organów skarbowych ( artykuł w Gazecie Prawnej ).

Amortyzacja

Zakupiona kasa stanowi środek trwały firmy i podlega amortyzacji. Jako metodę amortyzacji można wybrać "Odpis jednorazowy w miesiącu zakupu".

Sankcje za niedopełnienie obowiązku

Z dniem 1 grudnia 2008 roku została zniesiona sankcja za nie rozpoczęcie w terminie ewidencjowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Sankcja ta została zniesiona i zastąpiona dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Zobowiązanie jest ustalane przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej za okres od powstania obowiązku do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wysokość zobowiązania odpowiada wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Do 30 listopada 2008 r. obowiązywał przepis, który mówił, że podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie rozpoczęli w terminie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie mieli prawa w okresie zwłoki do odliczenia 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Z chwilą dopełnienia obowiązku mogli odliczać VAT na zasadach ogólnych, jednak nie odliczony wcześniej podatek przepadł, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia/zwrotu 50% ceny netto zakupionych kas

Szczegółowe informacje na temat nowych grup podatników, którzy od 2011 roku objęci są obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, znajdują